BHV Opleiding

Met name de ARBO wet schrijft voor dat ieder bedrijf verplicht is om een vorm van bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen.

Dit om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, zodat deze Bedrijfshulpverleners er voor zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. 


Afhankelijk van de aard, grootte en ligging van de organisatie moet iedere werkgever zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.

Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren.
Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een Bedrijfsnoodplan.

BASIS opleiding BHV.

Een complete BHV opleiding bestaat uit 4 dagdelen waarvan er 2 aan EHBO worden besteed en 2 aan Brand en Ontruiming.

Van Dijk Instructie en Advies kan voor u de gehele BHV opleiding verzorgen. Beide onderdelen worden afgesloten met zowel een theorie als praktijk examen. Indien de cursist geslaagd is voor beide onderdelen zal hij/zij een certificaat ontvangen. Indien gewenst kan dit een NIBHV-certificaat zijn.

Herhalingscursus BHV.

De ARBO wet schrijft voor dat iedere BHV’er periodiek een herhalingscursus moet volgen. Dit is uiteraard een ruim begrip. Wij zijn van mening dat uw BHV’ers minimaal 1 keer per jaar een herhalingscursus moeten ondergaan. Hierdoor worden zij getoetst op hun kennis en kunde en eventuele wijzigingen in procedures worden tijdens deze herhalingscursus behandeld. Dit is voor zowel de organisatie waar de BHV’er voor werkt als voor de BHV’er zelf belangrijk zodat hij/zij ook het gevoel heeft echt iets te kunnen doen ingeval van een calamiteit.

Een herhalingscursus bestaat doorgaans uit 2 dagdelen waarvan 1 voor EHBO/Reanimatie en 1 voor Brand/Ontruiming. 

Na afloop van deze herhalingscursus zal een verlenging van het certificaat worden afgegeven.