Beheerder Brandmeldinstallatie

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeld- en ontruimingsinstallatie in hun bedrijf aan te leggen dienen te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie. Tijdens de cursus BBMI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals omschreven in de NEN-2654.

Taakomschrijving BBMI
Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen, bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

De cursus
De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technische beheer van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De cursus bestaat uit een lesdag van 2 dagdelen en een lesdag van 1 dagdeel. Tussen beide lesdagen zit een periode van 2 weken. In deze tijd dient u een aantal opdrachten uit te werken in uw eigen organisatie.

Tijdens de cursus BBMI wisselen theorie- en praktijkonderdelen elkaar af en komen de volgende onderwerpen aan bod: