Veiligheidskunde

Hoe kan men ervoor zorgen dat uw werknemers en u zelf een veilige werkomgeving hebben. De ARBO wet schrijft namelijk voor dat u verplicht bent hiervoor zorg te dragen. De vraag is simpel: Wat zijn de risico's waar mijn medewerkers aan bloot worden gesteld? Het antwoord is veelal een stuk lastiger, dit komt omdat men verder moet kijken dan alleen die ene machine waarmee gewerkt wordt. Het complete bedrijfsproces moet onder de loep worden genomen. 

 

RI&E.

Met een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) en daaraan gekoppeld een plan van aanpak is het mogelijk om alle soorten van risico's in kaart te brengen. Door aan deze risico's een waarde toe te kennen wordt het snel duidelijk welke risico's groter zijn en waarbij directe actie een vereiste is. Bij mogelijke risico's moet men ondermeer ook denken aan de kans op RSI, gehoorschade etc. In het plan van aanpak zullen maatregelen genomen moeten worden om de risico's zo klein mogelijk te maken. Hierbij dient men te werk te gaan volgens de Arbeidshygiënische strategie, wat inhoudt dat men als eerste bronmaatregelen gaat treffen en als sluitstuk men eventueel kan gaan kiezen voor persoonlijke bescherming. 

 

Het maken van een RI&E is niet eenvoudig en zal veelal in samenspraak met de medewerkers worden gemaakt.

 

Heeft u vragen over het opstellen van een RI&E of het maken van een plan van aanpak, vul dan het contactformulier in en dan nemen wij contact met u op.