Brandpreventie

Brandpreventie begint met het vaststellen van de brandrisico’s. Indien men weet wat de risico’s zijn kunnen de juiste maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit: 

Maar hoeveel brandpreventieve maatregelen u ook neemt deze kunnen alleen werken als uw werknemers weten hoe ze ermee om moeten gaan. 

Heeft u vragen over brandpreventieve maatregelen of wilt u uw medewerkers bijscholen in het gebruik van deze maatregelen dan kan Van Dijk Instructie en Advies met een voor u op maat gemaakt lesprogramma uw medewerkers trainen. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.